* * *

Абнялiся бярозка з дубам,

Прытулiлiся i стаяць.

Пэуна, шэпча бярозка:

- Любы...

Мабыць, чуе у адказ:

- Мая...