НЕЗВАРОТНАЕ

Так раскінуліся жыты!
Быццам мара!
                   Няма канца-краю!
На сцяжынцы адной я і ты...
У вачах тваіх дзень дагарае.

Толькі слова скажы мне.
                                       Пакінь
хоць маленькую кроплю надзеі!
Нестрыманая плынь ракі...
Як прысуд - гады праляцелі.

Як раскінуліся жыты...
Свет хмялее ад дрогкага пылу.
Толькі ты...
                  Адкажы:
                                дзе ты?
Сонца знікла за небасхілам.