ВОСЕНЬ

Лагодны ветрык мякка лашчыць лісце
на ціхіх клёнах нашага двара,
а тыя полымем запознена ўзяліся
і так ахвярна, гордыя, гараць.

Сарваўся ліст і пакружыўся долу,
Павольна, сцішана...
                               Адзін...
                                          Другі...
У сонме маіх думак невясёлых
яны –
        агонь халодны нечае тугі.