* * *

Гэтай казкі не зберагчы мне.
Думка толькі адна гняце:
Золак весніцы ці адчыніць,
Ці адбудзецца новы дзень...

Прымарудзіў,
                    дзе можна прыспешыць,
Не паверыў, дзе –
                           душу разнасцеж!
І не тое, што трэба –
                                 першае,
І не тое з намі, што –
                                  НАША.