СЁННЯ

Гаманкая
               шырокая
                             вуліца,
і прамая –
                у далячынь.
Ды абсада
            спалохана туліцца
да будынкаў
                 і глуха маўчыць.
Ліпы,
         клёны,
                    каштаны,
                                   таполі...
Чэзне,
         сохне
                 задыханы ліст.
Трэба болей
                паветра ім,
                                  волі,
трэба птушак
                    у іхнім галлі.
Карані наталіце.
                        Не згасла
каб жыццё іх...
                     У бляску агнёў
дня сучаснага,
                     вуліц сучасных
нам не выжыць
                        без каранёў!