* * *

Жыццёвыя зажынкі і дажынкі...
Адвечная мая і наша песня...
Прыходзіць час, і даўняю сцяжынкай
вяртаемся мы зноў да родных весніц.