НА ЛАНІ (дыпціх)

I. Перад світаннем

Бель туману дыміцца.
                                     Ціша.
Урачыстасць якая!..
                                  Світанне
на арэлях нябачных калыша
задуменныя воды Лані.

Палец к вуснам!
                            Замры!
                                        Запомні!
Зараз момант таемны настане:
баязліва першыя промні
акунуцца ў празрыстаць Лані.


II. Рыбак

Стаіўшыся на беразе ракі,
прыплюшчыўшы з хітрынкай свае вочы,
з-пад шапкі дзед, нібыта з-пад рукі,
за паплаўкамі неадрыўна сочыць.

Вось клюнула!
                        Падсёк.
                                     Сарвецца...
                                                       Ах!..
Дзядуля заўсміхаўся па-хлапечы,
падцяг вудзільна, і ужо ў руках
часцінка рэчкі серабром трапеча.